หัวหน้าแผนกปฏิบัติการขนส่ง

สถานที่: พระประแดง

ประกาศเมื่อวันที่:  2023-10-20

ประสบการณ์

5-10 years

ระดับ

Mid Level

ประเภทการจ้างงาน

Full Time

รายละเอียดงาน

 • วางแผนงานรับ/ส่งสินค้า ทั้งรถขนส่งของบริษัทฯ และรถขนส่งของผู้รับเหมาช่วงขนส่งตามปริมาณงานที่ได้รับในแต่ละวัน
 • แก้ไขปัญหางานปฏิบัติการขนส่งสินค้า และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เพื่อป้องกันมิให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้ำ
 • ให้ความรู้ ระเบียบปฏิบัติงาน รวมไปถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทลูกค้า ตลอดจนความปลอดภัยในการปฏิบัติงานขนส่ง
 • รายงานการปฏิบัติการขนส่ง ประจำเดือน นำเสนอในการประชุมประจำเดือน
 • ตรวจสอบและสรุปข้อมูลการขนส่งในแต่ละเดือน ได้แก่ จำนวนเที่ยววิ่ง น้ำหนักสินค้า
 • ตรวจสอบรายงานสรุปค่าเที่ยวและปริมาณการใช้น้ำมันของพนักงานขับรถขนส่งของบริษัทฯ
 • ตรวจสอบรายงานการขนส่งค้าจากระบบ TMS และส่งรายงานการขนส่งประจำวัน
 • จัดทำและกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001และระบบมาตรฐาน

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Logistic หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานขนส่งสินค้า 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานขนส่งสินค้าเคมีภัณฑ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีรถยนต์เป็นของตนเองสามารถนำมาใช้ในงานได้

ติดต่อ

โทรศัพท์: 0-2440-0809 Ext 211-214
Email: [email protected], [email protected]