ช่างซ่อมบำรุง

Location: มหาชัย

Posted date:  2023-10-20

Experience

1-5 year(s)

Seniority Level

Entry Level

Employment Type

Full Time

Job Description

  • ซ่อมบำรุงระบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงาน (PM,BM)
  • ปฏิบัติงาน Project ติดตั้ง สร้าง SUS,CS(ท่อรับ,จ่ายสินค้า)
  • บันทึกรายงานการซ่อมบำรุง (PM,BM)”

Qualification

  • วุฒิปวช – ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ปวช ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  • ปวส. ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  • มีความสามารถในการใช้เครื่องมือช่างได้ดี

Contact

โทรศัพท์: 0-2440-0809 Ext 211-214
Email: [email protected], [email protected]