นิติกร

Location: สินสาธรทาวเวอร์

Posted date:  2023-10-20

Experience

0-3 year(s)

Seniority Level

Entry Level

Employment Type

Full Time

Job Description

  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ
  • ดำเนินการขอใบอนุญาต, ขอหนังสือรับรอง, ขอขึ้นทะเบียนเอกสารต่างๆ กับหน่วยงานราชการ
  • ตรวจสอบการทำสัญญาต่างๆ ภายในบริษัทฯ
  • แจ้งการนำเข้า – ส่ง ออก เคมีภัณฑ์”

Qualification

  • ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในงานนิติกร 1 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ (MS.Office, MS.Word, MS.Excel)
  • มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบในการทำงาน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี อ่อนน้อมถ่อมตน และ มีความสุภาพ
  • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Contact

โทรศัพท์: 0-2440-0809 Ext 211-214
Email: [email protected], [email protected]