เจ้าหน้าที่ธุรการขาย

Location: สินสาธรทาวเวอร์

Posted date:  2023-10-20

Experience

0-5 year(s)

Seniority Level

Entry Level

Employment Type

Full Time

Job Description

  • คีย์ข้อมูล / ใบสั่งซื้อ จากลูกค้่า และจัดชุดเอกสารด้านงานขาย
  • จัดการคำสั่งซื้อ รับโทรศัพท์จากลูกค้า และบันทึกข้อมูลรายละเอียด
  • ให้ข้อมูลลุกค้่ผ่านช่องทางการขายออนไลน์
  • ลงรายการสินค้าบนช่องทางการขายสินค้าออนไลน์”

Qualification

  • วุฒิปวส. – ปริญญาตรีด้านการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้งาน Microsoft Office ขั้นพื้นฐานได้
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการสื่อสารและการประสานงาน
  • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop – Canva ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ”

Contact

โทรศัพท์: 0-2440-0809 Ext 211-214
Email: [email protected], [email protected]