เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

Location: สินสาธรทาวเวอร์

Posted date:  2023-10-20

Experience

0-3 year(s)

Seniority Level

Entry Level

Employment Type

Full Time

Job Description

  • บันทึกรับ-จ่ายสินค้า
  • ตรวจสอบเอกสารรับ-จ่ายจากการผลิตให้เป็นไปตามขั้นตอนเพื่อบันทึกข้อมูลทางบัญชี
  • บันทึกและสรุปยอดต้นทุนสินค้า

Qualification

  • ปริญญาตรีสาขาบัญชี (ยินดีรับสมัครนักศึกษาจบใหม่)
  • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Contact

โทรศัพท์: 0-2440-0809 Ext 211-214
Email: [email protected], [email protected]