เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

Location: สินสาธรทาวเวอร์

Posted date:  2023-10-20

Experience

0-3 year(s)

Seniority Level

Entry Level

Employment Type

Full Time

Job Description

  • จัดทำแผนงานการขายสินค้า ตามประเภทสินค้าที่ได้รับมอบหมาย
  • บันทึกข้อมูลลูกค้า การจัดจัดส่ง ในระบบ SAP
  • ประสานงานการจัดส่ง รับแจ้งปัญหาต่างๆ ของลูกค้า
  • จัดทำรายงานในรูปแบบ Excel
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Qualification

  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ สถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่)
  • สามารถใช้งาน Microsoft Excel อาทิ การ Vlookup หรือ Pivot ได้
  • ชอบการติดต่อประสานงาน การจัดทำรายงาน และการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ
  • สามารถใช้งานภาษาอังกฤษระดับพอใช้

Contact

โทรศัพท์: 0-2440-0809 Ext 211-214
Email: [email protected], [email protected]