Loading Master

Location: พระประแดง

Posted date:  2023-10-20

Experience

0-3 year(s)

Seniority Level

Entry Level

Employment Type

Full Time

Job Description

  • ประสานงานด้านการรับ – จ่ายสินค้าทางเรือ

Qualification

  • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี ทุกสาขา7สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีประสบการณ์ด้านการรับจ่ายสินค้าทางเรือจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ”

Contact

โทรศัพท์: 0-2440-0809 Ext 211-214
Email: [email protected], [email protected]