Welcome

ยินดีต้อนรับ
สู่ วิทย์คอร์ป

เราให้บริการ จำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์อย่างครบวงจร ด้วยศักยภาพของบริษัท ที่มีถังเก็บสินค้าเคมีขนาดใหญ่ และท่าเรือ รวมไปถึงการให้บริการรับจ้างผสมเคมีภัณฑ์ แบ่งบรรจุตามขนาดต่างๆ พร้อมการบริการทดสอบ ตรวจสอบตามระบบควบคุมคุณภาพสินค้าเคมีภัณฑ์ และพร้อมให้บริการจัดส่ง ตามที่ลูกค้าต้องการ

Sustainable

พันธมิตรธุรกิจ
อย่างยั่งยืน

Video

STRIVE FOR BETTER FUTURE

previous arrow
next arrow

พันธมิตรธุรกิจ อย่างยั่งยืน

เราเป็นผู้นำตลาด ด้านจัดจำหน่ายวัตถุดิบอุตสาหกรรม ที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรม หลากหลายทุกประเภท ด้วยผลิตภัณฑ์ของเรามีหลายชนิดด้วยกัน ตั้งแต่ เคมีภัณฑ์, น้ำมันหล่อลื่น ตลอดจน เหล็กและเฟอร์โรอัลลอย (Ferro alloys) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศ ด้วยเครือข่ายพันธมิตรของเราที่มีอยู่ทั่วโลก

แนะนำบริษัท

โอกาสเข้าร่วมงานกับเรา

ติดต่อเรา

ผลิตภัณฑ์ของเรา

วิทย์คอร์ป พร้อมให้บริการ เคมีภัณฑ์หลากหลายชนิด, น้ำมันหล่อลื่น, เหล็ก และเฟอร์โรอัลลอย(Ferro alloys) สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ หลายประเภท

การบริการของเรา

เราให้บริการลูกค้า ด้วยเครือข่ายพันธมิตรของเราจากทั่วโลก เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีกว่า และเกิดประโยชน์สูงสุดจากเรา พร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางการให้บริการแบบครบวงจร ให้คำปรึกษา ทั้งกระบวนการซัพพลายเชน(Supply chain) ตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า ตลอดไปจนถึงการส่งมอบสินค้าปลายทาง ตามที่ลูกค้าต้องการ

ธุรกิจของเรา

เคมีภัณฑ์

น้ำมันหล่อลื่น

เหล็กและเฟอร์โรอัลลอย(Ferro alloys)

ถังเก็บสินค้าขนาดใหญ่

การรับจ้างผสมและแบ่งบรรจุ

การขนส่ง