ถังเก็บสินค้าขนาดใหญ่ (Tank Terminal)

ถังเก็บสินค้าขนาดใหญ่ (Tank Terminal)

เรามีถังเก็บสินค้าขนาดใหญ่หลายขนาดด้วยกัน ตั้งแต่ 100 ลูกบาศก์เมตร ถึง 6400 ลูกบาศก์เมตร รวมความจุทั้งสิ้น สามารถเก็บได้ 52900 ลูกบาศก์เมตร ถังเก็บตามมาตรฐาน การออกแบบ และใช้วัสดุที่เหมาะสมตามคุณสมบัติ และคุณลักษณะการเก็บสินค้าเคมีเหลวแต่ละชนิด

การบริการของเรา

ระดับมาตรฐานสากล

คำนึงถึง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ต้องมาก่อน ถังเก็บเคมีขนาดใหญ่ของเรา พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ใช้เทคโนโลยี cutting-edge ซึ่งมั่นใจได้ว่ามีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ระบบการตรวจสอบคุณภาพตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การนำเข้าและการจ่ายสินค้าออก พร้อมการนำเสนอรายงานสถานะสินค้าคงเหลือ เพื่อให้สอดคล้องกับการวางแผนและบริหารจัดการ สินค้าคงคลัง

ที่ตั้ง

78/2 หมู่ 2 ซอยวัดแค ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล ปากคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290 ประเทศไทย

ถังเก็บ

วัสดุที่ใช้ : เหล็กเหนียว เหล็กเหนียวเคลือบด้านใน เหล็กสแตนเลส
ขนาด: 100-6400 ลูกบาศก์เมตร

ท่าเรือ เบอร์ 3

ความยาวของท่าเรือ

872 ฟุต (266 เมตร)

ความยาวระหว่าง ตอม่อ

1026 ฟุต(313 เมตร)

ความยาวของเรือที่จอด ท่าเบอร์ 3 ได้

565 ฟุต(172 เมตร)

ความลึก (มากสุด)

25 ฟุต (7.6 เมตร)

น้ำหนักบรรทุกสินค้า (มากสุด)

12,000 เมตริกตัน

อัตราเร็วการสูบถ่าย

100-200 เมตริกตัน ต่อ ชั่วโมง