เคมีภัณฑ์

เคมีภัณฑ์

วิทย์คอร์ป เราคือผู้นำธุรกิจ ด้านจัดจำหน่ายและบริการ เคมีภัณฑ์ ในประเทศไทย สำหรับลูกค้าอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องการใช้เคมีภัณฑ์ หลากหลายชนิด ตั้งแต่ เคมีอุตสาหกรรมที่ใช้เป็นวัตถุดิบ ไปจนถึง เคมีภัณฑ์พิเศษ

ค้นหาผลิตภัณฑ์

Product – Alphabet

Acetic acid 99.85%

Formula: 

CH3COOH

CAS No.: 64-19-7

Aluminium Chlorohydrate 50%

Formula: 

Al2(OH)5Cl.2H2O

CAS No.: 12042-91-0

Aluminium Hydroxide

Formula: 

Al(OH)3

CAS No.: 21645-51-2

Aluminium sulphate

Formula: 

Al2(SO4)3

CAS No.: 10043-01-3

Ammonium aluminium sulphate

Formula: 

(NH4)Al(SO4)2

CAS No.: 7784-25-0

Ammonium Chloride

Formula: 

NH4Cl

CAS No.: 12125-02-9

Ammonium hydrogen carbonate

Formula: 

NH₄HCO₃

CAS No.: 1066-33-7

Ammonium Hydroxide

Formula: 

NH4OH

CAS No.: 1336-21-6

Ammonium Sulphate

Formula: 

(NH4)2SO4

CAS No.: 7783-20-2

Ascorbic Acid

Formula: 

C6H8O6

CAS No.: 50-81-7

Calcium Chloride

Formula: 

CaCl2 · 2H2O

CAS No.: 10043-52-4

Calcium Hydroxide

Formula: 

Ca(OH)₂

CAS No.: 1305-62-0

Calcium Hypochlorite

Formula: 

Ca(ClO)₂

CAS No.: 7778-54-3

Calcium laurate

Formula: 

C6H10CaO6 · xH2O

CAS No.: 814-80-2

Caramel color

Formula: 

-

CAS No.: 8028-89-5

Citric acid Anhydrous

Formula: 

C6H8O7

CAS No.: 77-92-9

Citric acid Monohydrate

Formula: 

C6H8O7 ·H2O

CAS No.: 5949-29-1

Copper Sulphate

Formula: 

CuSO4 · 5H2O

CAS No.: 7758-98-7

Industrial Chemicals

Witcorp is a leading chemical distributor and service provider in Thailand. We supply our customers with a wide range of chemicals from common industrial raw material to specialty chemicals.

Specialty Chemicals

We provide an expansive range of premium-grade chemicals tailored to specific requirements. Our food-grade chemicals adhere to FCC standards and carry both Kosher and Halal certifications to meet consumption criteria.