เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท วิทย์คอร์ปโปรดักส์ จำกัด

วิทย์คอร์ปโปรดักส์ เป็นผู้นำตลาด ด้านจัดจำหน่ายวัตถุดิบอุตสาหกรรม ที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรม หลากหลายทุกประเภท ด้วยผลิตภัณฑ์ของเรามีหลายชนิดด้วยกัน ตั้งแต่ เคมีภัณฑ์, น้ำมันหล่อลื่น ตลอดจน เหล็ก และเฟอร์โรอัลลอย(Ferro alloys) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งตลาดภายในประเทศ และ ตลาดต่างประเทศ ด้วยเครือข่ายพันธมิตรของเราที่มีอยู่ทั่วโลก

เราให้บริการ จำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์อย่างครบวงจร ด้วยศักยภาพของบริษัท ที่มีถังเก็บสินค้าเคมีขนาดใหญ่ และท่าเรือ รวมไปถึงการให้บริการรับจ้างผสมเคมีภัณฑ์ แบ่งบรรจุตามขนาดต่างๆ พร้อมการบริการทดสอบ ตรวจสอบตามระบบควบคุมคุณภาพสินค้าเคมีภัณฑ์ และ พร้อมให้บริการจัดส่ง ตามที่ลูกค้าต้องการ

ผลิตภัณฑ์และธุรกิจของเรา

เคมีภัณฑ์

น้ำมันหล่อลื่น

เหล็กและเฟอร์โรอัลลอย (Ferro alloys)

ห้องปฎิบัติการเคมี

การขนส่ง

การรับจ้างผสมและแบ่งบรรจุ

ถังเก็บสินค้า
ขนาดใหญ่

STANDARD & CERTIFICATES

OUR HISTORY

1986: เริ่มก่อตั้งธุรกิจ ค้าเหล็กและเฟอร์โรอัลลอย (Ferro alloys)
1993
1995: ขยายกิจการ เข้าสู่ธุรกิจการค้าน้ำมันหล่อลื่น
2012
2019: เริ่มก่อตั้งบริษัทดำเนินกิจการ ขายสินค้าออนไลน์(e-commerce)
Present
1986
1993: ขยายกิจการ เข้าสู่ธุรกิจการค้าเคมีภัณฑ์
1995
1997: เริ่มดำเนินกิจการ ให้บริการเช่าแท้งค์จัดเก็บเคมีภัณฑ์ขนาดใหญ่(Tank Terminal)
1993
ปัจจุบัน: เป็นหนึ่งในผู้นำตลาดธุรกิจเคมีภัณฑ์ ของประเทศไทย

บริษัทเริ่มก่อตั้ง ปี พศ.2529 เข้าสู่ธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรม โดยเป็นผู้ค้าส่ง สินค้าประเภทเหล็ก และ เฟอร์โรอัลลอย (Ferro alloys)

ในปี พศ.2536 บริษัทได้ขยายธุรกิจ เข้าสู่ ธุรกิจการค้าเคมีภัณฑ์ สำหรับอุตสาหกรรม ตั้งแต่นั้นมา ธุรกิจของบริษัทก็ประสพความสำเร็จเติบโตเรื่อยมาถึงปัจจุบัน เป็นหนึ่งในผู้นำตลาดการจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

จากประสพการณ์อันยาวนานที่มีในอุตสาหกรรมทั้งสามธุรกิจ เราภาคภูมิใจที่จะนำเสนอสินค้าที่คัดสรรคุณภาพ มาเป็นอย่างดี สำหรับ สินค้าเคมีภัณฑ์ น้ำมันหล่อลื่น เหล็ก และเฟอร์โรอัลลอย(Ferro alloy)

เรา วิทย์คอร์ป มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเป็นเลิศ ที่จะนำเสนอสินค้าคุณภาพดี และการบริการที่ดี แก่คู่ค้าธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อประสพความสำเร็จและธุรกิจเติบโตไปด้วยกัน ตามปณิธาน “มุ่งมั่นเพื่ออนาคตที่ดีกว่า”