การบริการของเรา

การบริการของเรา
เราให้บริการลูกค้า ด้วยสินค้าจากเครือข่ายพันธมิตรของเราจากทั่วโลก เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีกว่า และเกิดประโยชน์สูงสุดจากเรา พร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางการให้บริการแบบครบวงจร ให้คำปรึกษา ทั้งกระบวนการซัพพลายเชน (Supply chain) ตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า ไปจนถึงการส่งมอบสินค้าปลายทาง ตามที่ลูกค้าต้องการ

ห้องปฏิบัติการเคมี

บริการด้านขนส่ง

ถังเก็บสินค้าขนาดใหญ่ (Tank Terminal)

รับจ้างผสมและแบ่งบรรจุ