บริการด้านขนส่ง

บริการด้านขนส่ง
วิทย์คอร์ปโปรดักส์ มีระบบบริหารจัดการ ซัพพลายเชน (supply chain) ที่มีประสิทธิภาพของเรา โดยรวบรวมคำสั่งซื้อของลูกค้า มาบริหารจัดการขนส่งสินค้า ส่งมอบให้ลูกค้าได้ถูกต้อง และ ตรงเวลา ด้วยประสบการณ์ ความชำนาญของทีมงานอย่างมีระบบบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ

ภาพรวม (Overview)

เราทำให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด ตลอดกระบวนการขนส่ง ตั้งแต่การนำเข้า แล้วนำไปส่งมอบที่คลังเก็บสินค้าของลูกค้า ตามที่ต้องการ

วิทย์คอร์ปโปรดักส์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ตามระบบ ISO 9001:2015 การขนส่งสินค้าทางรถ สำหรับสินค้าอุตสาหกรรม สารเคมี และวัตถุมีพิษ รวมไปถึงดำเนินการ สูบ-จ่ายจากถังจัดเก็บสารเคมี และรถแท้งค์ ทุกขนาด ที่สามารถขนส่งสินค้า bulk ทั้งสินค้าแห้ง และเคมีเหลว