ห้องปฏิบัติการเคมี

ห้องปฏิบัติการเคมี

การบริการของเรา

ห้องปฏิบัติการเคมี

ห้องปฏิบัติการเคมีของเรา ได้รับรองมาตรฐาน ตามระบบ ISO 9001 และ มาตรฐาน ISO 17025 รับรองความเที่ยงตรง จากผลการทดสอบ ของเรา

ความสามารถ การทดสอบทางเคมี

การบริการของเรา

ห้องปฏิบัติการทางเคมีอาหาร

ห้องปฏิบัติการทางเคมีอาหาร และผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสพการณ์ ยินดีที่จะให้บริการ คำปรึกษาและพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ลูกค้า ในผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหาร ด้วยสินค้าเคมีอาหารนำเข้า จากหลากหลายแหล่งในภูมิภาคเอเชีย

ความเชี่ยวชาญห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร

เบเกอร์รี่ (Bakery)

ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (meat)

ซอส (Sauce)

ผงปรุงรส(seasoning)

ยินดีให้คำปรึกษา