เหล็กและเฟอร์โรอัลลอย (Ferro alloys)

เหล็กและเฟอร์โรอัลลอย (Ferro alloys)
เรา คือ ผู้ค้า ผู้นำเข้า และ ผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ สำหรับอุตสาหกรรมเหล็ก และโรงหล่อเหล็ก

Ferro Alloy

 • Ferro Silicon
 • Ferro Manganese
 • Ferro Silicon Manganese
 • Ferro Chrome
 • Ferro Molybdenum
 • Ferro Vanadium

Foundry Raw Material

 • Recarburisers
 • Chromite Sand
 • Slag Coagulants

Steel Making Raw Material

 • Steel Scrap
 • Pig Iron
 • HBI
 • DRI
 • Graphite Electrode
 • Carbon Additive