บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัดได้รับรางวัล Bronze Medal จาก EcoVadis เป็นปีแรก

บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัดได้รับรางวัล Bronze Medal จาก EcoVadis เป็นปีแรก

ในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด ได้รับรางวัล  Bronze Medal  จาก EcoVadis เป็นปีแรก

โดยได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับ EcoVadis Bronze ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์พื้นฐาน ซึ่งมีองค์กรที่ขอเข้าร่วมการประเมินมากกว่า 100,000 องค์กร

เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด ได้รับรางวัลดังกล่าวนี้จาก EcoVadis ซึ่งเป็นหน่วยงานประเมินและจัดอันดับด้านความยั่งยืนของธุรกิจที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

ซึ่งการประเมินครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ได้แก่

  • สิ่งแวดล้อม
  • แรงงานและสิทธิมนุษยชน
  • จรรยาบรรณธุรกิจ
  • การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินนั้น ยังอ้างอิงจากมาตรฐานด้านความยั่งยืนในระดับสากล ได้แก่

UN Global Compact, International Labour Organization (ILO) conventions, Global Reporting Initiative (GRI) standards และ ISO 26000 standard

ผลของรางวัลดังกล่าวทำให้ บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด ก้าวสู่บริษัทที่มีความยั่งยืนในธุรกิจระดับสากล มีการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือในการจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจให้แก่ลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโลกอีกด้วย

ความสำเร็จในครั้งนี้แสดงถึงความพยายามและความทุ่มเท ในการทำงานร่วมกันของผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบด้านจริยธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม

เพื่อความยั่งยืนในการทำธุรกิจร่วมกันกับลูกค้าและคู่ค้าตลอดไป