บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด บริจาคเงิน 2 ล้านบาท ให้กับมูลนิธิรามาธิบดี

บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด บริจาคเงิน 2 ล้านบาท ให้กับมูลนิธิรามาธิบดี

นางสมใจ วุฒิพุธนันท์ และนางสาววรมนต์ วุฒิพุธนันท์ (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 2 ล้านบาท ให้แก่มูลนิธิรามาธิบดี ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา (ขวา) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และประธานมูลนิธิรามาธิบดี ได้รับเกียรติให้เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565